1. خانه
  2. پرگاس دریچه
  3. دریچه 24394

سید رضا حسینی

پایه تحصیلی: هفتم متوسطه

3150   امتیاز

185 بازدید

نمایش دریچه

1 سال پیش

*⚫️اسامی 72 تن از شهدای ڪربلا كه کمتر نام آنها در رسانه ها شنيده شده است:⚫*
👇🏻🖤👇🏻
1- حضرت امام حسین
2- حضرت عباس بن علی
3- حضرت علی اڪبر بن حسین
4- حضرت علی اصغر بن حسین
5- حضرت عبداللہ بن علی
6 -حضرت جعفر بن علی
7- حضرت عثمان بن علی
8- حضرت ابوبڪر بن علی
9 -حضرت ابوبڪر بن حسن بن علی
10- حضرت قاسم بن حسن بن علی
11- حضرت عبداللہ بن حسن
12- حضرت عون بن عبداللہ بن جعفر
13- حضرت محمد بن عبداللہ بن جعفر
14 -حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل
15- حضرت محمد بن مسلم
16- حضرت محمد بن سعید بن عقیل
17- حضرت عبدالرحمن بن عقیل
18- حضرت جعفر بن عقیل
19- حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی
20-حضرت أنس بن حارث اسدی
21 -حضرت مسلم بن عوسجه اسدی
22 -حضرت قیس بن عشر اسدی
23- حضرت ابو ثمامه بن عبداللہ
24- حضرت بریر ہمدانی
25- حضرت ہنزله بن اسد
26- حضرت عابس شاڪری
27- حضرت عبدالرحمن رہبی
28- حضرت سیف بن حارث
29- حضرت عامر بن عبداللہ ہمدانی
30- حضرت جندا بن حارث
31- حضرت شوذب بن عبداللہ
32 -حضرت نافع بن حلال
33- حضرت حجاج بن مسروق مؤذن
34 -حضرت عمر بن ڪرضه
35 -حضرت عبدالرحمن بن عبد رب
36- حضرت جندا بن ڪعب
37 -حضرت عامر بن جندا
38- حضرت نعیم بن عجلان
39- حضرت سعد بن حارث
40- حضرت زہیر بن قین
41- حضرت سلمان بن مضارب
42- حضرت سعید بن عمر
43- حضرت عبداللہ بن بشیر
44- حضرت وھب ڪلبی
45- حضرت حرب بن عمر-شیخ الاسلام قیس
46 -حضرت ظهیر بن عامر
47 -حضرت بشیر بن عامر
48- حضرت عبداللہ ارواح غفاری
49- حضرت جون غلام ابوذر غفاری
50- حضرت عبداللہ بن امیر
51- حضرت عبداللہ بن یزید
52- حضرت سلیم بن امیر
53- حضرت قاسم بن حبیب
54- حضرت زید بن سلیم
55- حضرت نعمان بن عمر
56 -حضرت یزید بن سبیت
57- حضرت عامر بن مسلم
58- حضرت سیف بن مالڪ
59- حضرت جابر بن حجاج
60 -حضرت مسعود بن حجاج
61- حضرت عبدالرحمن بن مسعود
62 -حضرت بیڪر بن حئ
63- حضرت عمار بن حسن تائی
64-حضرت زرغامه بن مالڪ
65- حضرت ڪینانه بن عتیق
66 -حضرت عقبه بن سولت
67 -حضرت حر بن یزید تمیمی
68 -حضرت عقبه بن سولت
69 -حضرت حبله بن علی شیبنی
70- حضرت ڪنب بن عمر
71 -حضرت عبداللہ بن یڪتیر
72 -حضرت اسلم غلام ای ترڪی
❣️رضوان الله تعالى عليهـم اجمعين❣️
👆🏻🖤👆🏻

3 بار پسند شده

ارسال دیدگاه