سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 1


راهنما
دعوت دوستان

سوال 1 | ۰۶ بهمن ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دامنه و برد توابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

7

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


فرض کنید f تابعی است که  و به ازای هر عدد صحیح مانند  حاصل  برابر است با: 
 
 

پاسخ

  

2005


 
 
 
 
 

برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 1 با 0:0:49
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهزهرا فهیمی

زهرا فهیمی

نفر 2 با 0:1:2
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:1:2
زهرا فهیمی  زهرا فهیمی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

نسبتا سخت بود!!

ارسال دیدگاه