سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 2


راهنما
دعوت دوستان

سوال 2 | ۰۷ بهمن ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
هندسه تحلیلی
جایزه
20,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

6

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:56

میانگین زمان پاسخ دهی


خطی که از نقاط متمایز  می گذرد، محور yها را در نقطه ای به عرض3  قطع کرده است. این خط محورها x ها را با چه طولی قطع می کند؟
 

پاسخ

  

-1/5

شیب خط گذرنده از دو نقطهA وB را می ‌یابیم:        
معادله خط را با شیب 2 و نقطه  می ‌نویسیم:
 
این خط محور عرض ‌ها را در قطع نموده است، بنابراین:
 
 برای یافتن نقطه‌ای که محور طول ‌ها را قطع می ‌کند، y را صفر می ‌گذاریم:
 

ارسال دیدگاه