سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 425


راهنما
دعوت دوستان

سوال 425 | ۰۶ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
هندسه و استدلال
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
3 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:1:10

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر داریم:    ، در این صورت   چند درجه است؟

پاسخ

  

210برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:19
50 بار نفر اول
173 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 2 با 0:0:43
6 بار نفر اول
107 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهریحانه شاد

ریحانه شاد

نفر 3 با 0:0:45
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 4 با 0:1:51
22 بار نفر اول
126 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 5 با 0:2:53
9 بار نفر اول
159 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
ریحانه غلامی  ریحانه غلامی
پاسخ
8 ماه پیش
6 0

۱۹ ثانیه؟؟؟؟؟؟؟😐😑

ارسال دیدگاه