سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 425 | ۰۶ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
هندسه و استدلال
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
3 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:1:10

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر داریم:    ، در این صورت   چند درجه است؟

پاسخ

  

210برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر اول (با 0:0:19)
13 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر دوم (با 0:0:43)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهریحانه شاد

ریحانه شاد

نفر سوم (با 0:0:45)
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر چهارم (با 0:1:51)
3 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر پنجم (با 0:2:53)
6 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
ریحانه غلامی  ریحانه غلامی
پاسخ
3 هفته پیش
1 0

۱۹ ثانیه؟؟؟؟؟؟؟😐😑

ارسال دیدگاه