سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 426 | ۰۷ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
هندسه و استدلال
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

23

تعداد نادرست

0:1:14

میانگین زمان پاسخ دهی


در مثلث ABC  ، زاویه‌ی BAD  برابر 32 درجه و همچنین AB=AD=CD  می‌باشد. زاویه‌ی BAC  چند درجه است؟                                                                                                             

پاسخ

  

69برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر اول (با 0:1:4)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهرایحه رئوفی پور

رایحه رئوفی پور

نفر دوم (با 0:1:24)
2 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهفاطمه رضایی

فاطمه رضایی

نفر سوم (با 0:1:34)
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر چهارم (با 0:1:39)
6 بار نفر اول
79 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر پنجم (با 0:1:59)
2 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه