سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 31


راهنما
دعوت دوستان

سوال 31 | ۱۸ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

18

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

17

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


بزرگ‌ترین عدد سه رقمی ‌با ارقام غیرتکراری که بر 6 بخش‌پذیر است، چندتا از بزرگ‌ترین عدد سه رقمی‌کوچک‌تر است؟

پاسخ

  

15

 اعداد سه رقمی را از بزرگ به کوچک می‌نویسیم و حالت‌های نامطلوب را حذف می‌کنیم.
حالت نامطلوب اول: اعداد فرد، زیرا بر 2 بخش‌پذیر نیستند.
حالت نامطلوب دوم: اعدادی که مجموع ارقامشان بر 3 بخش‌پذیر نیست.
حالت نامطلوب سوم: ارقام تکراری داشته باشند.


برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 1 با 0:0:42
2 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه