سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 32


راهنما
دعوت دوستان

سوال 32 | ۱۹ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

9

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:33

میانگین زمان پاسخ دهی


 دو عدد طبیعی اند و نسبت به هم اول اند و  ، آن گاه  برابر است با: 
 

پاسخ

  

19

                                                                                                          

برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر 1 با 0:0:34
1 بار نفر اول
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 2 با 0:0:44
1 بار نفر اول
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44

ارسال دیدگاه