سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 445


راهنما
دعوت دوستان

سوال 445 | ۲۶ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
توان و ریشه
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
4 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:1:5

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  کدام است؟      
 

پاسخ

  

2

در صورت داریم:
                              
در مخرج داریم:
                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                              

برنده مسابقهمبینا تواضعی

مبینا تواضعی

نفر 1 با 0:0:48
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهحمیدرضا مهدی زاده بختیاری

حمیدرضا مهدی زاده بختیاری

نفر 2 با 0:0:55
2 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمتین رشیدی

متین رشیدی

نفر 3 با 0:1:10
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:51

ارسال دیدگاه