سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 34 | ۲۱ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

10

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

8

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


از بین 2006 دانش آموز، 1500 نفر در مسابقات ریاضی کانگورو و 1200 نفر در مسابقه‌ی زبان انگلیسی شرکت کرده اند، اگر 6 نفر در هیچ یک از‌این دو مسابقه شرکت نکرده باشند، چند نفر در هر دو مسابقه شرکت کرده اند؟ 

پاسخ

  

700


500 نفر در ریاضی شرکت نکرده‌اند، این بچه‌ها فقط در زبان شرکت کرده‌اند، پس آن‌ها را در شکل، قسمتی که هیچ اشتراکی با ریاضی ندارند می‌نویسیم.
800 نفر در زبان شرکت نکرده‌اند، پس آن‌ها را هم در قسمت ریاضی و جایی که با زبان اشتراکی ندارند می‌نویسیم.
بنابراین 700 نفر باقی می‌مانند که هم در ریاضی و هم در زبان شرکت کرده‌اند.

برنده مسابقهمریم حسینی

مریم حسینی

نفر 1 با 0:0:27
2 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهکامیار صیادی

کامیار صیادی

نفر 2 با 0:0:52
9 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10

ارسال دیدگاه