سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 35


راهنما
دعوت دوستان

سوال 35 | ۲۲ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
حساب عددهای طبیعی
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

11

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

9

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر مجموع ارقام A را B فرض کنیم و مجموع ارقام B را C فرض کنیم و  باشد، باقی مانده ی A بر 9 کدام است؟
 

پاسخ

  

0

چون C بر 9 بخش پذیر است،  نیز بر 9 بخش پذیرند پس باقی مانده ی A بر 9، صفر است.

برنده مسابقهحانیه ارش

حانیه ارش

نفر 1 با 0:0:4
10 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3

ارسال دیدگاه