سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 454


راهنما
دعوت دوستان

سوال 454 | ۰۴ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:1:17

میانگین زمان پاسخ دهی


عددهای مثبت  در شرط های  صدق می کنند. مقدار  برابر است با:  
 

پاسخ

  

15/8

                                                                            

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:1:39
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

نفر 2 با 0:2:0
4 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 3 با 0:2:17
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه