سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 453


راهنما
دعوت دوستان

سوال 453 | ۰۳ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
توان و جذر
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:43

میانگین زمان پاسخ دهی


جذر یک عدد 17 رقمی، چند رقمی است؟ 
 

پاسخ

  

9

جذر اعداد 1 و 2 رقمی = 1 رقمی
جذر اعداد 3 و 4 رقمی = 2 رقمی
جذر اعداد 5 و 6 رقمی = 3 رقمی
                  
جذر اعداد 17 و 18 رقمی = 9 رقمی

برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 1 با 0:0:13
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمهدیه کلاته میمری

مهدیه کلاته میمری

نفر 2 با 0:0:43
1 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
ساجده کرامتی  ساجده کرامتی
پاسخ
1 سال پیش
11 0

چرا دوتا نفر سوم یکی هست؟؟؟؟؟؟؟

ارسال دیدگاه