سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 455


راهنما
دعوت دوستان

سوال 455 | ۰۵ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشد، حاصل  کدام است؟
 

پاسخ

  

0

 

برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 1 با 0:0:43
6 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22

ارسال دیدگاه