سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 37 | ۲۴ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

19

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

15

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل جمع 4 عدد 14 و حاصل ضرب آن‌ها 120 است. اختلاف بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین ‌این اعداد کدام است؟

پاسخ

  

3برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر اول (با 0:0:36)
1 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقههدیه رضایی

هدیه رضایی

نفر دوم (با 0:0:40)
1 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر سوم (با 0:0:41)
1 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر چهارم (با 0:0:46)
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه