سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 38


راهنما
دعوت دوستان

سوال 38 | ۲۵ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

19

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

15

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


A و B هر کدام حاصل جمع هزار عدد صحیح اند. حاصل  کدام است؟ 
                                                                                                                                                                                      
 

پاسخ

  

1000

                                                               
                                                      

برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 1 با 0:0:34
1 بار نفر اول
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 2 با 0:0:37
1 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر 3 با 0:0:42
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 4 با 0:0:42
2 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه