سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 468


راهنما
دعوت دوستان

سوال 468 | ۱۸ اردیبهشت ۰۰

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
دوران
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:28

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام یک از گزینه ها، دوران یافته ی شکل زیر است؟

 

پاسخ

  

1

گزینه (1)

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:10
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهحمیدرضا مهدی زاده بختیاری

حمیدرضا مهدی زاده بختیاری

نفر 2 با 0:0:18
2 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 3 با 0:0:32
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 4 با 0:0:38
1 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 5 با 0:0:51
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 6 با 0:0:53
58 بار نفر اول
225 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه