سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 82


راهنما
دعوت دوستان

سوال 82 | ۲۸ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

54

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

49

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر و ریشه های معادله  باشند، حاصل   کدام است؟
 

پاسخ

  

13/4

 در برخی مسائل، ریشه های معادله روابط خاصی با هم دارند! مثلاً قرینه یا معکوس یا... هستند و به کمک آنها می توان روابط نامتقارن را به متقارن تبدیل نمود.
در این معادله حاصل ضرب ریشه ها 2- است یعنی می باشد. پس  است در نتیجه می توان رابطه نامتقارن  را به صورت رو به رو نوشت:
  
در این معادله و است.
 

برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 1 با 0:0:34
2 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 2 با 0:0:39
1 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 3 با 0:0:42
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 4 با 0:0:43
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 5 با 0:0:50
9 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه