سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 81


راهنما
دعوت دوستان

سوال 81 | ۲۷ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
متمم یک مجموعه
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:35

میانگین زمان پاسخ دهی


با توجه به شکل مقابل، اجتماع دو مجموعه‌ی  چند عضو دارد؟

 

پاسخ

  

2

  همان  است.  نیز همان  است. به نمودار دقت کنید:

پس در واقع اجتماع  با خودش را می‌خواهیم که همان  می‌شود که دو عضو دارد.

برنده مسابقهمهدی رباط سرپوشی

مهدی رباط سرپوشی

نفر 1 با 0:0:23
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهاحمد ارش

احمد ارش

نفر 2 با 0:0:29
1 بار نفر اول
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 3 با 0:0:37
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 4 با 0:0:38
4 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهپوریا کرمی

پوریا کرمی

نفر 5 با 0:0:42
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 6 با 0:0:46
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه