سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 488


راهنما
دعوت دوستان

سوال 488 | ۰۷ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
عددهای حقیقی
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:1:2

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدارکدام است؟                               
 

پاسخ

  

1

با توجه به  می‌توان نوشت:
                                                                      

برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 1 با 0:0:20
7 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 2 با 0:1:14
1 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 3 با 0:1:46
1 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 4 با 0:1:56
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20

ارسال دیدگاه