سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 43


راهنما
دعوت دوستان

سوال 43 | ۳۰ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

15

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

12

تعداد نادرست

0:0:33

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، چند مثلث دیده می‌شود؟

پاسخ

  

20

 تعداد مثلث‌های به شکل مقابل: 8 تا                  تعداد مثلث‌های به شکل مقابل: 4 تا (در 4 گوشه)
تعداد مثلث‌های به شکل مقابل: 4 تا       تعداد مثلث‌های به شکل مقابل: 4 تا

برنده مسابقهمریم حسینی

مریم حسینی

نفر 1 با 0:0:16
2 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 2 با 0:0:36
3 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 3 با 0:0:41
1 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه