سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 44 | ۳۱ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
حساب عددهای طبیعی
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

15

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

15

تعداد نادرست

0:0:33

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع سه عدد زوج متوالی همواره بر کدام عدد بخش پذیر است؟  
 

پاسخ

  

6

    بر 6 بخش پذیر است.                                         
 

ارسال دیدگاه