سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 45 | ۰۱ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
عددهای حقیقی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

21

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

15

تعداد نادرست

0:0:36

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارتکدام است؟                           
 

پاسخ

  

2

 

برنده مسابقهحانیه ارش

حانیه ارش

نفر اول (با 0:0:4)
10 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر دوم (با 0:0:32)
1 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر سوم (با 0:0:36)
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر چهارم (با 0:0:39)
1 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر پنجم (با 0:0:43)
1 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43

ارسال دیدگاه