سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 84


راهنما
دعوت دوستان

سوال 84 | ۳۰ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های هندسی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله‌ی هندسی، مجموع جملات اول و دوم  و مجموع جملات چهارم و پنجم 36 می‌باشد. جمله‌ی سوم این تصاعد کدام است؟
 

پاسخ

  

6


اگر در معادله‌ی اول  را قرار دهیم داریم:
    

برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 1 با 0:0:33
9 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 2 با 0:0:35
2 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 3 با 0:0:38
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 4 با 0:0:38
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 5 با 0:0:40
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 6 با 0:0:41
6 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 7 با 0:0:42
3 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 8 با 0:0:49
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه