سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 84 | ۳۰ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی و هندسی(تصاعد)
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله‌ی هندسی، مجموع جملات اول و دوم  و مجموع جملات چهارم و پنجم 36 می‌باشد. جمله‌ی سوم این تصاعد کدام است؟
 

پاسخ

  

6


اگر در معادله‌ی اول  را قرار دهیم داریم:
    

برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر اول (با 0:0:33)
8 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر دوم (با 0:0:35)
1 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر سوم (با 0:0:38)
3 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر چهارم (با 0:0:38)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر پنجم (با 0:0:40)
3 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه