سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 497


راهنما
دعوت دوستان

سوال 497 | ۱۶ خرداد ۰۰

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
دوران
جایزه
1,050 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

21

تعداد نادرست

0:0:29

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام یک از گزینه ها، دوران یافته ی شکل زیر است؟

 

پاسخ

  

2

گزینه (2)

برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 1 با 0:0:20
7 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهملیكا وداد

ملیكا وداد

نفر 2 با 0:0:21
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 3 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 4 با 0:0:27
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهدیانا شیرزاد

دیانا شیرزاد

نفر 5 با 0:0:30
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 6 با 0:0:31
9 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 7 با 0:0:49
1 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13

ارسال دیدگاه