سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 47


راهنما
دعوت دوستان

سوال 47 | ۰۳ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
چند ضلعی ها
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

15

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

13

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


مثلث کاغذی متساوی الاضلاع ABC را مطابق شکل رو به رو تا کرده ایم. اندازه ی زاویه ی x چند درجه است؟   

 

پاسخ

  

71

                

برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 1 با 0:0:29
2 بار نفر اول
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهکامیار صیادی

کامیار صیادی

نفر 2 با 0:2:6
9 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10

ارسال دیدگاه