سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 48


راهنما
دعوت دوستان

سوال 48 | ۰۴ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
استدلال و اثبات در هندسه
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

11

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

10

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر  است. در این صورت مجموع دو زاویه‎یD وE چند درجه است؟ ضلع‎های مشخص شده با هم برابرند. 

 

پاسخ

  

64

 متساوی الساقین است. پس :
   رابطه (1)                         
                                            
از طرفی  زاویه‌ی خارجی است. پس می‌توان نوشت:
                                                                                        

برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 1 با 0:0:30
1 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه