سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 515


راهنما
دعوت دوستان

سوال 515 | ۰۳ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
هندسه و استدلال
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

18

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

15

تعداد نادرست

0:0:32

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع زوایای شکل زیر چند درجه است؟
 

پاسخ

  

900برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 1 با 0:0:21
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر 2 با 0:0:25
6 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 3 با 0:0:48
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20

ارسال دیدگاه