سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 517


راهنما
دعوت دوستان

سوال 517 | ۰۵ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارنده ها و اعداد اول
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

18

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

17

تعداد نادرست

0:0:58

میانگین زمان پاسخ دهی


در دو دنباله‌ی عددی زیر، اولین عدد مشترک، 17 است. با ادامه‌ی این دو توالی، سومین عدد مشترک چند است ؟  

پاسخ

  

87

نکته: دو دسته عدد منظم داریم. در دسته‌ی اول اعداد ، در دسته‌ی دوم و اعداد مشترک  اضافه می‌شوند به شرط این‌کهc  ک.م.م a و b  باشد.    
              

برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 1 با 0:0:24
11 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه