سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 518


راهنما
دعوت دوستان

سوال 518 | ۰۶ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارنده ها و اعداد اول
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

12

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:1:21

میانگین زمان پاسخ دهی


از 1 تا صد بشمارید، وقتی به مضربی از 3 رسیدید دست بزنید. وقتی یه یکی از عددهایی که مضرب 3 نیستند اما رقم یکان آن‌ها 3 است، رسیدید، باز هم دست بزنید، در کل چند بار دست زده‌اید؟  

پاسخ

  

39

                      
  33 تا مضرب3 
 10 عدد هستند  که یکان 3 دارند، 23،13،3 و ... که از بین آنها 63،33،3 و 93 بر 3 بخش‌پذیرند. 6 عدد باقی ‌می‌ماند:39=33+6
                                                                              

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:28
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:38
116 بار نفر اول
340 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 3 با 0:0:49
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 4 با 0:1:20
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 5 با 0:1:35
5 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 6 با 0:1:38
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه