سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 523


راهنما
دعوت دوستان

سوال 523 | ۱۱ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارنده ها و اعداد اول
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

13

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

8

تعداد نادرست

0:0:33

میانگین زمان پاسخ دهی


  در جملات زیر چند جمله صحیح است؟
الف) عدد 2 تنها عدد زوج اول است.
ب) عدد یک نه اول است نه مرکب.
ج) عدد 4- مرکب است.
د) هیچ عدد مرکبی فرد نیست.

پاسخ

  

2

 مرکب و اول بودن فقط برای اعداد طبیعی تعریف می‌شود و ربطی به اعداد صحیح ندارد. یک عدد مرکب می‌تواند هم فرد باشد و هم زوج. مانند 27 و 16

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 2 با 0:0:22
5 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 3 با 0:0:23
14 بار نفر اول
128 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 4 با 0:0:37
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 5 با 0:1:0
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20

ارسال دیدگاه