سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 531


راهنما
دعوت دوستان

سوال 531 | ۱۹ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

16

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

11

تعداد نادرست

0:1:5

میانگین زمان پاسخ دهی


در کسر  به جای علامت سؤال می توان علامت تفریق (-) یا ضرب ( ) قرار داد. اختلاف بزرگ ترین و کوچک ترین عدد به دست آمده کدام است؟
 

پاسخ

  

2

                           
                                                                                                                       

برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 1 با 0:0:22
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:34
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 3 با 0:0:40
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 4 با 0:1:22
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 5 با 0:1:32
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه