سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 530


راهنما
دعوت دوستان

سوال 530 | ۱۸ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
1,800 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
3 دقیقه

نمایش نتایج

17

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

11

تعداد نادرست

0:1:17

میانگین زمان پاسخ دهی


شش نفر با هم 20 کلوچه خوردند. شهین فقط 1 کلوچه، مهین 2 کلوچه، متین 3 کلوچه و نگین بیشتر از همه کلوچه خورد. نگین حداقل چند کلوچه خورده است؟  

پاسخ

  

6

 از کل 20 کلوچه، شهین و مهین و متین روی هم 6 کلوچه را خورده‌اند. بنابراین نگین به همراه 2 نفر دیگر، 14 کلوچه خورده است. اگر نگین 6 کلوچه خورده باشد دو نفر دیگر کلوچه‌های باقی‌مانده (8 کلوچه) را ممکن است طوری بین خود تقسیم کرده باشند که نگین با همین 6 کلوچه هم بیشتر از دیگران کلوچه خورده باشد، اما اگر یکی از آن‌ها فقط 1 کلوچه خورده باشد. دیگری 7 کلوچه خورده است و کلوچه‌هایش از نگین بیشتر خواهد شد. بنابراین اگر نگین 7 کلوچه خورده باشد، دو نفر دیگر هم مقدار هم خورده باشند، قطعاً نگین از هر دو بیشتر خورده است. البته با توجه به کلمه «حداقل» که در سؤال آمده است. 6 کلوچه مورد قبول است.

برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 1 با 0:0:20
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:29
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

نفر 3 با 0:1:0
4 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 4 با 0:1:53
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 5 با 0:2:1
2 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 6 با 0:2:4
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه