سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 539


راهنما
دعوت دوستان

سوال 539 | ۲۷ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
3 دقیقه

نمایش نتایج

15

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

10

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


کسر  می تواند به شکل  نیز نوشته شود. اگر x و y اعدادی طبیعی باشند، حاصل عبارت  کدام است؟
 

پاسخ

  

10برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:34
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 3 با 0:0:49
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 4 با 0:1:0
127 بار نفر اول
359 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 5 با 0:1:14
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه