سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 538


راهنما
دعوت دوستان

سوال 538 | ۲۶ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
3 دقیقه

نمایش نتایج

16

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

12

تعداد نادرست

0:1:46

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل جمع زیر کدام است؟ 
                         
 

پاسخ

  

2475

                                                                                                          
پس:                                                                                      

برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 1 با 0:0:21
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 3 با 0:1:11
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 4 با 0:2:54
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه