سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 541


راهنما
دعوت دوستان

سوال 541 | ۲۹ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
3 دقیقه

نمایش نتایج

18

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

15

تعداد نادرست

0:0:53

میانگین زمان پاسخ دهی


از بین اعداد 1، 2، 3، 4 و ... و 2004 ، دو عدد  را انتخاب کرده ایم، بیشترین مقدار  کدام است؟ 
 

پاسخ

  

4007

                                                                                           
باید تفاضلشان کم ترین مقدار یعنی یک و جمعشان بیشترین باشد یعنی 4007 شود.

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:20
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:32
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 3 با 0:0:51
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه