سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 15 | ۲۰ بهمن ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات مثلثاتی
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

25

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار چقدر است؟
 

پاسخ

  

1

توجه کنید که
بنابراین:

 

برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر اول (با 0:0:43)
2 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه