سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 546


راهنما
دعوت دوستان

سوال 546 | ۰۳ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
حساب عددهای طبیعی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
3 دقیقه

نمایش نتایج

16

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

11

تعداد نادرست

0:1:17

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک بازی دانش آموزان به شکل دایره به فاصله های مساوی در کنار هم ایستاده اند. اگر هر کدام با شماره های 1، 2، 3 و ... مشخص شده باشند و شماره ی 3 روبه روی شماره ی 15 واقع شده باشد، چند دانش آموز دور دایره ایستاده اند؟   
 

پاسخ

  

24

بین شماره ی 3 تا 15 ، 11 نفر ایستاده اند (از شماره ی 4 تا 14) و در طرف دیگر نیز باید 11 نفر ایستاده باشند.
                       

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:32
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 2 با 0:0:34
30 بار نفر اول
190 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:40
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 4 با 0:1:34
14 بار نفر اول
190 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 5 با 0:2:21
145 بار نفر اول
383 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه