سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 545


راهنما
دعوت دوستان

سوال 545 | ۰۲ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
1,600 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

20

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

18

تعداد نادرست

0:0:26

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار عددی عبارت جبری   به ازای چند است؟
 

پاسخ

  

-1

                                                                                            
نیاز به جای گذاری نبود!

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:27
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:47
21 بار نفر اول
166 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه