سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 554


راهنما
دعوت دوستان

سوال 554 | ۱۱ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
هندسه و استدلال
جایزه
1,850 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

17

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

13

تعداد نادرست

0:1:6

میانگین زمان پاسخ دهی


    737- در زاویه‌ی راستِ مقابل، زاویه‌ی به وجود  آمده، بین دو نیم‌ساز رسم شده، چند درجه است؟

 

پاسخ

  

39برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 1 با 0:0:20
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:22
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 3 با 0:0:41
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 4 با 0:1:22
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20

ارسال دیدگاه