سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 553


راهنما
دعوت دوستان

سوال 553 | ۱۰ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
هندسه و استدلال
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

17

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

10

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


   735-  درشکل زیر، مثلث متساوی الاضلاع روی ضلعِ مربع قرار گرفته‌است. اندازه‌ی  در کدام گزینه آمده است؟ 
 
 

پاسخ

  

15

پاره خط CE=DE می باشد از طرفی هم CE=EA است، در نتیجه مثلث AED متساوی الساقین می باشد یعنی زوایای EAD و ADE برابرند، از طرفی هم داریم زاویه DEA=90+60=150 درجه، پس با در نظر گرفتن مجموع زوایای مثلث ADE خواهیم داشت EAD+ADE برابر 30 درجه است، یعنی 2EAD=30 پس EAD=15  می باشد.

برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 1 با 0:0:20
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:26
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 3 با 0:0:38
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 4 با 0:0:46
32 بار نفر اول
185 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 5 با 0:0:48
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 6 با 0:1:15
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 7 با 0:1:16
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه