سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 556


راهنما
دعوت دوستان

سوال 556 | ۱۳ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
هندسه و استدلال
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

14

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

11

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


  در شکل زیر چند پاره‌ خط وجود دارد؟

 

پاسخ

  

39

به سادگی با شمارش پاره‌‍خط ها در شکل فوق خواهیم دید تعداد 39 پاره‌خط وجود دارد.  

برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 1 با 0:0:20
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 2 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 3 با 0:1:5
118 بار نفر اول
342 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه