سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 57 | ۱۳ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
چند ضلعی ها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

10

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

10

تعداد نادرست

0:0:43

میانگین زمان پاسخ دهی


در مثلث متساوی الساقین ABC که  و AD نیمساز A است، داریم:  . اندازه ی زاویه ی ACB چه قدر است؟ 

 

پاسخ

  

36

        

ارسال دیدگاه