سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 99


راهنما
دعوت دوستان

سوال 99 | ۱۴ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
مجموعه ها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:42

میانگین زمان پاسخ دهی


تعداد زیرمجموعه‌های فرد عضوی یک مجموعه 9 عضوی کدام است؟                          
 

پاسخ

  

256

 تعداد زیرمجموعه‌های فرد عضوی یک مجموعه‌ی ۹ عضوی، نصف تعداد کل زیرمجموعه‌های آن است. در نتیجه تعداد آن‌ها برابر می‌شود با:                                                    

برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 1 با 0:0:42
1 بار نفر اول
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهاحمد ارش

احمد ارش

نفر 2 با 0:0:45
1 بار نفر اول
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 3 با 0:0:47
1 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهحانیه ارش

حانیه ارش

نفر 4 با 0:0:47
10 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3

ارسال دیدگاه