سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 570


راهنما
دعوت دوستان

سوال 570 | ۲۷ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
روابط بین نسبت های مثلثاتی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

27

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

22

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


ساده شده‌ی عبارت   برابر چیست؟
 

پاسخ

  

0

 اول تکلیف  را مشخص کنیم:

که با  که جمع شود، حاصل کل عبارت صفر خواهد شد.

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:21
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 2 با 0:0:49
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 3 با 0:0:54
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 4 با 0:0:55
110 بار نفر اول
252 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 5 با 0:0:55
9 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه