سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 571


راهنما
دعوت دوستان

سوال 571 | ۲۸ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل  برابر کدام است؟
 

پاسخ

  

-2

در عامل اول عبارت را از زیر رادیکال بیرون می‌آوریم که باید برود داخل قدرمطلق (یادتان بود؟) و مخرج کسر دوم را گویا می‌کنیم:


 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:22
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 2 با 0:0:47
7 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه