سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 583


راهنما
دعوت دوستان

سوال 583 | ۰۹ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

20

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

18

تعداد نادرست

0:0:23

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت زیر کدام است؟                                          
 

پاسخ

  

-1برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:43
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 2 با 0:0:57
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20

ارسال دیدگاه