سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 585


راهنما
دعوت دوستان

سوال 585 | ۱۱ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

17

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

12

تعداد نادرست

0:0:27

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت مقابل کدام است؟                                    
 

پاسخ

  

10

                   

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
118 بار نفر اول
342 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 3 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 4 با 0:0:44
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 5 با 0:0:51
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه