سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 104


راهنما
دعوت دوستان

سوال 104 | ۱۹ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

12

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


وحید، سعید، مجید و حمید درباره‌ی یک عدد مشخص صحبت می‌کردند. وحید: «این عدد 9 است.» سعید: «این عدد یکی از اعداد 2، 3، 5 یا 7 است.» مجید: «این عدد زوج است.» حمید: «این عدد 15 است.» اگر از بین وحید و سعید فقط یک نفر راست گفته باشد و از بین مجید و حمید نیز فقط یک نفر راست گفته باشد،‌این عدد کدام است؟                                                                        

پاسخ

  

2

از راهبرد حذف حالت‌های نامطلوب استفاده می‌کنیم:
اگر وحید راست گفته باشد، مجید و حمید هر دو دروغ گفته‌اند که این با صورت مسئله تناقض دارد. پس سعید راست گفته است و گفته‌ای او با گفته‌ی مجید مطابقت دارد نه حمید. بنابراین عدد موردنظر 2 می‌باشد.

برنده مسابقهحانیه ارش

حانیه ارش

نفر 1 با 0:0:4
10 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 2 با 0:0:50
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:50
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 3 با 0:0:50
2 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:48
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 4 با 0:0:50
1 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 5 با 0:0:53
2 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقههستی ارش

هستی ارش

نفر 6 با 0:0:59
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه