سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 590


راهنما
دعوت دوستان

سوال 590 | ۱۶ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
عددهای صحیح
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

14

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


هفت عدد صحیح متوالی را روی کاغذ نوشتیم. اگر مجموع سه عدد کوچک‌تر 33 باشد. آن‌گاه مجموع سه عدد بزرگ‌تر این مجموعه برابر است با:   

پاسخ

  

45برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 1 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 2 با 0:0:25
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 3 با 0:0:47
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 4 با 0:0:51
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 5 با 0:0:53
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 6 با 0:1:22
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 7 با 0:1:56
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20

ارسال دیدگاه