سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 17 | ۲۲ بهمن ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

23

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

20

تعداد نادرست

0:0:42

میانگین زمان پاسخ دهی


در چه تعداد از دسته توابع زیر، دو تابع داده شده مساوی اند؟
الف.      ب.       پ.     ت. 
 

پاسخ

  

1

به بررسی هر یک از موارد داده شده می پردازیم:
الف:                                                                                                           

 

 
چون است، پس توابع داده شده در (الف) نابرابرند.
ب: تابع همواره نامنفی است ولی تابع می تواند منفی نیز باشد، پس این دو تابع نابرابرند.
پ:                                                  

پس این دو تابع برابرند.  
ت: می دانیم که است، در نتیجه و برابر نیستند.

برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 1 با 0:0:35
2 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 2 با 0:0:46
5 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسارا بداغی

سارا بداغی

نفر 3 با 0:2:0
7 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8

ارسال دیدگاه